บริการรับจดทะเบียน อย.ทุกประเภท

นึกถึงการจดทะเบียนอย.นึกถึงเรา fast take FDA บริการรวดเร็ว ประทับใจ

หน้าแรก

  • รับจดทะเบียน อย.ทุกชนิด อาทิ เช่น ต้องการนำเข้าเครื่องสำอาง,ผลิตเครื่องสำอาง,นำเข้าอาหารทุกชนิดหรือผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท,ยาลดน้ำหนัก,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,น้ำเข้าเครื่องมือแพทย์ฯลฯ
  • ขออนุญาตโฆษณา
  • รับดำเนินการ License per Invoice ทุกประเภท
  • รับบริการจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรม เปลี่ยนแปลงที่ตั้งบริษัท เครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ต่างๆ
  • รับปรึกษาคดีความและว่าความทั่วราชอาณาจักรโดยทนายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • รับทำและต่อ วีซ่าทุกประเทศ
  • รับขอใบอนุญาตทำงาน (work permit)และต่อใบอนุญาต